Kinastudiet på BT's forside og spiseseddel

BT's forside 18. april 2016

BT's forside 18. april 2016

Nyheden om at Kinastudiet udkommer på dansk er på BT's forside i dag - og også på avisens spiseseddel. Artiklen, der bringes på s.8-9, giver et rimeligt nuanceret syn på bogen. Overlæge og klinisk lektor Mikael Bitsch er citeret for følgende: "Bogen er en klassiker inden for ernæring, som bør læses af alle, der beskæftiger sig med sund og ernæring - og den kan med stor fordel læses af alle, der ønsker at leve et langt liv."

BT gengiver Kinastudiets hovedkonklusion om, at plantekost giver bedre helbred end animalske produkter som kød, mælk og æg. Derefter opsummeres noget af den nyere forskning, som støtter Kinastudiet, blandt andet i forhold til diabetespatienter, som ved at indtage ren plantekost kan nedbringe deres forbrug af medicin, stabilisere blodsukkeret og opnå andre sundhedsmæssige fordele.

I artiklen interviewer BT også to danske ernæringseksperter: Per Brændgård, der er cand. scient. i human næring, peger på, at der i nogle år har et for ekstremt fokus på at spise masser af kød og proteiner. Han mener, at det er en positiv udvikling, at danskerne nu begynder at have mere fokus på at spise mindre kød - blandt ud fra at WHO har peget på at forarbejdet kød øger risikoen for tarmkræft. Han advarer mod at gå i den anden grøft - men er enig i Kinastudiets beskrivelse af, at det høje forbrug hænger sammen med, at kød- og mælkeproducenter på globalt plan bruger mange penge på forskning og PR, der påvirker folks holdninger.

Preben Vestergaard Hansen, der underviser på ernærings- og sundhedsuddannelsen på Metropol, forklarer de nuværende officielle danske kostanbefalinger med, at Danmark kulturelt set er et landbrugsland. Når kød og mælk er så stor del af vores kultur, mener han, at det både ud fra et sundhedsperspektiv og kulturelt og sociologisk giver mening, at animalske produkter indgår i kostanbefalingerne. Dog siger han, at der ikke er nogen tvivl om, at vi vil leve et længere og sundere liv, hvis vi helt fjerner den animalske del af kosten.

 
BT's spiseseddel 18. april 2016

BT's spiseseddel 18. april 2016